за нас

Обща информация

NaturFreunde е основана през 1885 г. във Виена като туристическа организация за самопомощ на работническото движение. Взаимната солидарност е била спешно необходима, тъй като железопътните билети и нощувките в хижите са били практически недостъпни за обикновените хора. С поздрава „Berg frei“ („Планината е свободна“) те се борили за правото на свободно движение в природата и срещу съществуващите привилегии в това отношение в полза на благородниците и буржоазията. Освен, че са се застъпвали за равни права при гласуване, NaturFreunde също са били на страната на синдикатите в борбата за 8-часов работен ден. Съюзът за свободно време на работниците е бил много популярен през следващите години. През 1908 г. е била създадена и първата берлинска местна група. С масови екскурзии от по няколкостотин NaturFreunde - с деца и кегли – те са излизали в покрайнините на Берлин през почивните дни. От 1910 г. по собствена инициатива и с помощта на малки дарения и помощи започва построяването на къщите на NaturFreunde. До края на Ваймарската република по този начин в Германия са построени 300 къщи. Но къщите на NaturFreunde са били не просто евтини туристически хижи, а със своите библиотеки, изложби и лекции, са били самоуправляващи се образователни институции и свободно пространство за необезпокоявана политическа дейност. Къщите стават места за срещи и мероприятия на работническото движение. През 1933 г. NaturFreunde са забранени, а много техни членове арестувани и убити. Къщите им са отнети. Някои членове на организацията продължават да поддържат връзка помежду си нелегално, подпомагат активно съпротивата или се бият срещу фашизма в редовете на съюзническите сили.

Още през 1945 г. американските NaturFreunde публикуват апел за възстановяване на NaturFreunde в Германия.

В Берлин NaturFreunde днес се ангажират в 13 местни групи.
Спортните активности на NaturFreunde са в областите туризъм, зимни спортове, водни спортове, колоездене, гимнастика, бягане, скандинавско ходене, муай тай, тенис на маса и йога. По отношение на политиката за опазване на околната среда, NaturFreunde са особено активни в областите на антиядрената дейност, транспортната политика, NaturaTrails, дейностите против въглищата и политиката за климата. В съюза "Природа вместо асфалт - незапечатан Берлин!" NaturFreunde се застъпват за защита на зелените и откритите пространства в Берлин.

По отношение на политиката за климата, NaturFreunde са включени в Берлинския съюз за спиране употребата на въглища, за обявяване на аварийна ситуация с климата в Берлин, в енергийната маса в Берлин и в множество съюзи и кампании.

По отношение на транспортната политика NaturFreunde са включени в алианса „ЗА трамвай“, в алианса „Стоп A 100“, за „Берлин без автомобили“ и за цялостно разширяване на колоездачната инфраструктура. В годините 2020-2023 с кампанията "Без автомобили и при това да се забавляваме!" NaturFreunde се застъпват за насърчаване на последователната промяна на автомобилния трафик в Берлин.

NaturFreunde предлагат и разнообразна културна програма. Със собствен хор, поредиците „Науката конкретно“, „Културата конкретно“, „Екскурзия в музея“ и редовните фото екскурзии, са на разположение най-различни съвместни предложения.

От своето основаване NaturFreunde са образователна организация. С поредиците „Политиката конкретно”, „Науката конкретно”, разходките сред паметниците, градските разходки, кварталните разходки, семинарите и образователните мероприятия, те предлагат широка поредица от различни тематични области.

От много години NaturFreunde Берлин са активни в мрежите "TTIP | CETA | TiSA stoppen!" и в мрежата "Справедлива световна търговия". Те се застъпват за прекратяване на неолибералните споразумения за свободна търговия.
NaturFreunde Berlin активно участва в много съюзи. Берлинските NaturFreunde се ангажират в антифашистки, мирно-политически и антирасистки съюзи. Чрез своята работа в енергийната маса в Берлин и в Берлинската инициатива за прекратяване на използването на въглища, NaturFreunde се застъпват за демократични общински услуги. 
NaturFreunde Берлин са активна част от Берлинското движение за мир. Те са активни във FRIKO Берлин, в алианса "Без военно шоу в ILA", в съюза "Училище без военни" и в "Кампанията Извикай - Спрете търговията с оръжие".

В къщата на NaturFreunde Hermsdorf, NaturFreunde предлагат евтини нощувки в покрайнините на Берлин. Къщата на NaturFreunde е идеална за деца и младежки групи, за семинари и младежки обмени. Елате и участвайте, когато се застъпваме за опазването на околната среда, туризма, спорта и културата. Защото устойчивият свят се нуждае и от твоя ангажимент. Очакваме Ви с нетърпение.

Преса

„Туристически скаути без граници” – новият проект на NaturFreunde Берлин

„Туристически скаути без граници“ е новият проект на NaturFreunde Landesverband Berlin e.V., който стартира от началото на 2020 г. Проектът е насочен към необходимостта от създаване на благоприятни условия за интеграция на младите български мигранти в Германия. Проектът цели да насърчи уважението, толерантността и разбирателството между младежите, мигрирали от България и младежите с и без миграционен произход, родени в Германия. Целта е намаляване на дискриминацията и предразсъдъците спрямо българските мигранти. В същото време проектът има за цел да помогне на младите хора от различни български общности да опознаят взаимните си предразсъдъци и дискриминационно третиране и да разработят стратегии за преодоляване на тези предразсъдъци.

В рамките на проекта младите български мигранти и младите хора, родени в Германия ще се обединят, така че да могат самостоятелно да разработят и осъществят концепция за исторически и културно-образователни екскурзии. Техни основни теми ще бъдат еврейската история и култура в Германия и България, развитието на междукултурализма през последните векове в Германия и България, фашизмът и съпротивителното движение в двете страни и историята и културата на синти и ромите в Германия и на ромската общност в България. Други акценти ще са историята и културата на турското малцинство, както и общественото и историческо изследване на ЛГБТ движението в Германия и България. След това въз основа на тези основни теми участниците ще трябва да реализират заедно образователни екскурзии. Тяхната цел е взаимното опознаване и обсъждане на съществуващите стереотипи в двете държави.

Запознаването с българската и немската култура в атмосфера на сътрудничество, разработването на паралелни процеси и тенденции и самостоятелното творческо приложение на резултатите от съвместната работа в образователни екскурзии трябва да насърчи взаимното уважение, толерантност и разбирателство между участниците един към друг. По този начин трябва да бъдат засилени чувствителността към предразсъдъците, дискриминацията, расизма, антисемитизма и антициганизма. Чрез съвместната работа при разработването на образователните екскурзии сред участниците ще се насърчава и поставянето под въпрос на съществуващите стереотипни образи и предразсъдъци, ще се подкрепя междукултурния обмен и взаимното опознаване.

По време на проекта младите хора с и без миграционен произход ще бъдат обучени за туристически скаути, които убедено да действат срещу предразсъдъците, дискриминационното отношение, антисемитските и антициганските лозунги.

Участниците трябва също да допринесат техните възприятия да окажат въздействие в българското и немското общество, като дадат своя принос за положителна промяна на обществения климат спрямо българските мигранти, както и спрямо малцинствените групи в самото българско общество.

Чрез обучението на туристическите скаути също така на младежите и възрастните ще бъдат показани пътищата за интегриране и сътрудничество в неправителствените и обществените организации и структури, като чрез интензивното сътрудничество с другите образователни институции и структури ще се улесни установяването на контакти.

За повече информация:

Маргарита Милева

имейл: mileva@naturfreunde-belin.de

тел. 030-810560257

Туристически скаути без граници

„Туристически скаути без граници“ е новият проект на NaturFreunde Landesverband Berlin e.V., който стартира от началото на 2020 г. Проектът е насочен към необходимостта от създаване на благоприятни условия за интеграция на младите български мигранти в Германия. Проектът цели да насърчи уважението, толерантността и разбирателството между младежите, мигрирали от България и младежите с и без миграционен произход, родени в Германия. Целта е намаляване на дискриминацията и предразсъдъците спрямо българските мигранти. В същото време проектът има за цел да помогне на младите хора от различни български общности да опознаят взаимните си предразсъдъци и дискриминационно третиране и да разработят стратегии за преодоляване на тези предразсъдъци.

 

За повече информация:

Маргарита Милева

имейл: mileva@naturfreunde-belin.de

Tel. 030-810560257

Проектът „Туристически скаути без граници“ на NaturFreundeBerlin продължава по време на коронакризата

През последните няколко месеца пандемията с коронавируса постави Европа в трудна и непозната ситуация. За да защитят здравето на населението, държавите наложиха една след друга различни строги мерки, които напълно блокираха обществения живот.

Ограниченията, предизвикани от пандемията с коронавируса в Германия, поставиха NaturFreunde Berlin и тяхната работа по проекта „Туристически скаути без граници“ пред големи предизвикателства. За да могат да продължат работата си, през последните седмици NaturFreunde Berlin усилено работеха за създаване на иновативна възможност за провеждане на проекта, при което разработиха концепция за провеждане на ZOOM- срещи. Първите публични мероприятия за представяне на проекта се състояха в края на април и май. За да се даде възможност за най-широко участие на заинтересованите, представянето на проекта беше предложено на немски и български език. По време на тези първи публични представяния на проекта беше разяснена необходимостта от проекта, неговите цели и целеви групи. Бяха обяснени начинът, по който ще се организира и провежда обучението на туристическите скаути и фазите, през които то ще се проведе. Бяха посочени тематичните комплекси, по които ще работят туристическите скаути, както и отделните фази на проекта. Съпътстващите проекта дейности и целените резултати също бяха споменати. За юни са запланувани следващите публични срещи и срещи за коопериране в ZOOM. Във връзка със заплануваните кick-off среща и въвеждащ семинар за обучение на бъдещите турситически скаути, NaturFreundeBerlin са разработили концепция, която ще им позволи, в зависимост от общественото развитие и ако е необходимо, да продължат провеждането на мероприятията със заинтересованите в ZOOM.

В същото време NaturFreunde Berlin са в интензивна комуникация със заинтересованите страни, институции и групи от българската общност и съответните немски организации и структури относно по-нататъшното планиране и провеждане на проекта.

Заинтересованите от обучението като туристически скаути могат да получат информация от

Маргарита Милева mileva@naturfreunde-belin.de, Tel.: 030-810 560 257 erhalten.

Проектът „Туристически скаути без граници” продължава успешно

Въпреки многобройните ограничения, свързани с корона кризата в обществения живот през последните месеци, проектът „Туристически скаути без граници” на NaturFreunde Берлин продължава успешно. Повече от десет младежи се записаха за проекта, за да станат бъдещи туристически скаути. Първите срещи със заинтересованите се състояха в края на юни и края на юли. На срещите бяха обсъдени предстоящата подготовка на първата екскурзия, организирането на въвеждащия семинар и Kick-off-срещата, участието в проекта и възможното разпределение на работата. Освен това бяха обсъдени отделните тематични комплекси, както и възможната последователност на темите, по които ще работят бъдещите туристически скаути.

В същото време продължава активното създаване на партньорска мрежа в рамките на проекта, като NaturFreunde Берлин са в интензивен диалог със заинтересованите страни, институции и групи от българската общност и съответните немски организации и структури относно по-нататъшното планиране и изпълнение на проекта. В началото на септември са планирани въвеждащ семинар и Kick-off-среща. В същото време бъдещите туристически скаути ще започнат работата си по подготовката на първата екскурзия.

Всички заинтересовани приятели на природата са сърдечно поканени да участват в подготовката на екскурзиите в екипа на туристическите скаути. За повече информация, моля да се свържете с:

Маргарита Милева mileva@naturfreunde-belin.de, Tel: 030-810 560257.

 

Туристически скаути без граници се представиха пред Българскaта църква по време на дните на България в Берлин

В началото на септември NaturFreunde Берлин стартираха новия си проект „България в Берлин“. Проектът продължава един месец и се финансира от Сената на Берлин. По време на дните на „България в Берлин“ NaturFreunde Берлин организират информационни щандове в различни части на Берлин. Целта на проекта е да даде възможност на хората с миграционен произход да участват активно в гражданското общество, както и да се направят изгодни предложения за сътрудничество. Това трябва да даде възможност за участие и взаимодейстиве. NaturFreunde са подготвили за целите на проекта набор от информационни материали на различни езици и рекламират проекта на многобройни информационни щандове. Материалите са на три езика - немски, турски и български.

Централно място в проекта заема представянето и агитирането за проекта „Туристически скаути без граници“.  

Миналата неделя NaturFreunde Берлин представи проекта „Туристически скаути без граници“ на информационен щанд пред Българската църква в Берлин. Много нови заинтересовани посетиха информационния щанд. Те бяха любопитни да получат повече информация и материали за проекта. Посетителите бяха много заинтригувани, че в Берлин се осъществява проект, който е изрично насочен към хората, мигрирали от България в Германия и че същият подкрепя създаването на предпоставки и рамкови условия за интеграция на българските мигранти в Германия.

По време на представянето се състоя интензивна дискусия за формите на взаимно уважение, толерантност и разбирателство между българските мигранти и хората, живеещи в Германия. Стана ясно, че мнозина са преживели дискриминацията и предразсъдъците спрямо българските мигранти.

Възможностите за участие в проекта, както и другите форми за подкрепа на проекта бяха обсъдени със заинтересованите. Бяха предоставени информация и материали за дейностите, събитията и обучението на туристическите скаути, които се организират като част от проекта.  

Представянето на проекта „Туристически скаути без граници” пред Българската църква беше важна част от стратегията за представяне на проекта пред българската общност. Чрез интензивната дискусия, в т.ч. и с мултипликаторите, проектът стана още по-известен на българската общност в Берлин. Някои от дискутиращите бяха заинтригувани от проекта и поискаха да научат повече за него през следващите седмици.

До края на месеца проектът „Туристически скаути без граници” ще бъде представен на информационни щандове и в други части на Берлин, където NaturFreunde Берлин искат да постигнат повече публичност и да привлекат нови хора, заинтересовани от проекта.

Kick-off-среща по проекта „Туристически скаути без граници“ в Българския културен институт

С провеждане на Kick-off-среща проектът „Туристически скаути без граници“ премина в следващата си фаза. В Българския културен институт се срещнаха бъдещи туристически скаути и партньори на проекта за създаване на мрежа, която да подпомогне дейността на туристическите скаути. По време на срещата усилено бяха дискутирани възможни екскурзии за туристическите скаути и тяхното взаимодействие с различните общности в Берлин. В срещата взеха участие представители на българската общност в Берлин, както и заинтересовани организации и структури, между които представители на Българското посолство и Българския културен институт в Берлин. Екипът на проекта и заинтересовани бъдещи турситически скаути също присъстваха.

Kick-off-срещата беше открита от директора на Българския културен институт Борислав Петранов. След това присъстващите бяха поздравени от Уве Хикш, заместник председател на NaturFreunde Берлин, който направи и въведение в историята на NaturFreunde и предисторията на проекта. Ръководителката на проекта Маргарита Милева представи проекта „Туристически скаути без граници“. В рамките на интензивна дискусия участниците обмениха мнения за проекта, неговите цели, подхода на проекта и ползите от него. Бяха посочени основни съдържания и изисквания по проекта. Бяха обсъдени ролите, задачите, отговорностите и компетенциите. Бяха разяснени структурата и времето за осъществяване на работата. Информационният флаер по проекта също беше изложен, за да могат участниците да го вземат със себе си и да го разпространят.     

Kick-off-срещата даде мотивиращ тласък на проекта „Туристически скаути без граници“. Много от участниците бяха спечелени за сътрудничество като мултипликатори , като бяха представени и конкретни възможности за сътрудничество. Създаването на връзки и взаимодействие в рамките на българската общност беше задълбочено. Kick-off-срещата положи основите за съвместната работа и успешното изпълнение на проекта „Туристически скаути без граници“.